Zadzwoń do nas +48 664 457 208 · biuro@malyartysta.com.pl

Regulamin sklepu

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż jest MiSSterio Monika Waligóra, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 22/4, 02-972 Warszawa, NIP: 656-209-09-74, Regon: 146688859, telefon: 664-457-208; mail: biuro@malyartysta.com.pl, który jest właścicielem marki Mały Artysta – ręcznie robione artykuły dla dzieci i zwany w dalszej części – Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca prowadzi pracownię artystyczną oraz stronę internetową pracowni, na której prezentuje swoje prace, jak również prowadzi sprzedaż.
 3. Kontakt z konsumentem oraz składanie zamówień odbywa się metodą mailową na wskazany adres poczty elektronicznej, jak również telefonicznie, po potwierdzeniu mailowym (pkt 1).
 4. Wszystkie produkty ze standardowej oferty mają określoną cenę zawartą w części: Cennik.
 5. W przypadkach modyfikacji produktów na życzenie Konsumenta, zamówienia spoza gamy produktów, cena jest ustalana indywidualnie i przesyłana do akceptacji Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Do ceny produktów doliczana jest opłata za dostawę realizowana przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie – na życzenie Konsumenta. Cena dostawy zależna jest od ciężaru i gabarytów paczki i podawana jest wraz z podsumowaniem zamówienia mailem Konsumentowi. Koszt dostawy zawiera również koszt opakowania ochronnego.
 7. Konsument zobowiązany jest do potwierdzenia zwrotnego mailem zamówienia oraz wysokości opłat za produkt i dostawę.
 8. Zamówienie jest realizowane po uiszczeniu opłaty przez Konsumenta na wskazany nr konta bankowego, usługi PayPal lub blik.

nr konta ING: 51 1050 1025 1000 0091 3559 6717

dla przelewów zagranicznych swift:

INGBPLPW nr konta: PL51 1050 1025 1000 0091 3559 6717

PayPal @: monika.waligora@op.pl

 1. W przypadku realizacji zamówienia, które wymaga stworzenia produktu od podstaw, wymagana jest zaliczka określona podczas składanego zamówienia i uzgodniona z Konsumentem.
 2. W przypadku braku wpłaty w przeciągu trzech dni roboczych, Sprzedawca ponowi podsumowanie mailowe celem przypomnienia. Po kolejnych trzech dniach braku wpłaty, zamówienie zostaje anulowane.
 3. W przypadku wpłaty zaliczki, ale braku wpłaty całościowej kwoty za produkt, zaliczka przepada na rzecz Sprzedawcy na pokrycie kosztów materiałów i robocizny.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania produktów w terminie ustalonym z Konsumentem i potwierdzonym drogą mailową. W dniu wysyłki Konsument otrzyma informację o nr przesyłki celem możliwości śledzenia transportu u dostawcy usług pocztowych/kurierskich.
 5. W celu zapewnienia ochrony podczas usług pocztowych, Sprzedawca nie wysyła produktów listem zwykłym.
 6. Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia przy kurierze stanu opakowania ochronnego oraz zawartości przesyłki.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, Konsument winien wnieść reklamację do firmy pocztowej/kurierskiej zgodnie z obowiązującym regulaminem obowiązującym u dostawcy usług transportowych.
 8. O fakcie uszkodzenia produktu w transporcie, Konsument powinien w terminie 24h powiadomić Sprzedawcę mailem, załączając dokumentację zdjęciową.
 9. Sprzedawca zachowuje najwyższe standardy wytwarzania oraz obsługi Konsumenta, celem maksymalizowania Jego satysfakcji i dostarczania produktów spełniających najwyższe oczekiwania.
 10. W przypadku reklamacji, Konsument powinien zwrócić się na piśmie, drogą mailowa na wskazany adres w pkt 1 regulaminu, w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
 11. Reklamacja powinna mieć załączoną dokumentację zdjęciową i dokładny opis przyczyny reklamacji.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się jak najszybciej odpowiedzieć Konsumentowi na reklamację, a w uzasadnionych przypadkach maksymalnie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 13. Nie podlegają reklamacji szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów, mechanicznego zniszczenia, odbarwień wynikających z działania Konsumenta lub osób trzecich, niewłaściwego postępowania w przypadku czyszczenia określonego w ulotce do produktu.
 14. Konsument ma prawo do odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia produktu na wskazany adres z uwzględnieniem pkt 27 niniejszego regulaminu.
 15. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie poprzez pisemne oświadczenie mailowe na adres wskazany w pkt 1.
 16. W tym samym dniu, w którym nastąpiło oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Konsument winien odesłać na własny koszt przesyłkę na adres Sprzedawcy, odpowiednio zabezpieczając produkt opakowaniem ochronnym, nadając minimum listem poleconym, który zabezpiecza przesyłkę w sposób minimalny przed zagubieniem.
 17. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zobowiązuje się zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do Konsumenta.
 18. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy określi indywidualne cechy towaru, a sprzedawca zgodnie z konsumenta wytycznymi dostarczy taki towar.
 20. Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed złożeniem zamówienia.